Loading...
MasterBrace® ADH 1406, karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışıma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15 - +25oC arasında olduğundan emin olunmalıdır. B bileşeni, tamamı ile A bileşeninin içerisine boşaltılmalı ve B bileşeninin içerisinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. Karışım, yaklaşık 300 dev/dak’lık bir karıştırıcı ve uygun karıştırma ucu ile, ambalaj kenarlarında ve tabanında karışmamış malzeme kalmamasına dikkat edilerek, en az 3 dakika süre ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır
MasterBrace ADH 1406, epoksi esaslı, iki bileşenli, tamir, ankraj ve montaj harcıdır.

Kullanım Yerleri
Beton ve taş duvarlarda filiz ekiminde,
Geniş çatlakların onarımında ve izolasyonunda,
Her tür metal ve çelik aksamın beton ve çelik yapı elemanlarına montajında ve yapıştırılmasında,
Çatlak enjeksiyonunda dış yüzeylerin kapatılması ve enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde,
Köprü ve viyadüklerde korkuluk ve deprem sönümleyicilerin sabitlenmesinde,
Ankraj elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır.

Avantajları
Hem fırçayla, hem de dökülerek kolaylıkla uygulanabilir.
Eski ve yeni beton arasında mükemmel aderans sağlar. Uygulama sonrasında elde edilen çekme gerilmesi ve yapışma dayanımı değerleri betonun çekme dayanımından daha yüksektir.