Loading...
Sıva Harçları için Yüksek Performanslı Akışkanlaştırıcı Katkı
Kullanım Yerleri
MasterCast 301 katkısı aşağıdaki uygulamalar için uygundur: 
İç-dış mekanlarda, düşey uygulamalarda,
Geçirimsizliğin artırılması istenen sıva harçlarında,
Tuğla veya taş kaplama harçlarında, işlenebilirliğin artırılması için kullanılır.

Avantajları
Homojen hava sürükleme özelliğine sahiptir.
Katkısız harçlarda gözlenebilen ayrışma ve çiçeklenme etkilerini azaltır.
Harçlarda akışkanlığı ve işleme özelliklerini artırır.
Donma - çözülme döngüsüne dayanıklılığı artırır.
Ekonomiktir.