Loading...
MasterEmaco S 488, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir harcıdır.
Kullanım Yerleri
Betonarme yapı elemanlarının onarımında,
Betonların sülfat ve klor etkilerine karşı korunmasında,
Betonarme elemanlarda oluşan derin segregasyonların yapısal onarımında
Deniz yapılarının onarım ve bakımında,
Yer altında kalan sanat yapılarının onarımı ve korunmasında,
Yüksek dayanımlı beton elemanların yüzey bozukluklarının tamiri ve yüzeylerinin tesviyesinde,
Brüt betonlarda geçirimsiz ve sağlam bir tabaka elde edilmesinde,
Hafif ve orta ağırlıkta trafik yükü olan, özel kaplamalar gelecek döşemelerde ve yüzey tamiratlarında kullanılır,
Tie-rod delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

Avantajları
Yalnız su ile karıştırılır, kolay uygulanır
Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar
Yüksek basınç dayanımına sahiptir
Yüksek tiksotropik özellik gösterir
Su geçirimsizdir
Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır
Klor ve sülfat ataklarına dayanıklıdır
Yağlara karşı dayanıklıdır
Büzülmez