Loading...
Servis süresi boyunca hava koşulları fiziksel özelliklerini değiştirmez.
 Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar.
 Su geçirimsizdir.
 Klor ve sülfat ataklarına dayanıklıdır.
 Yağlara karşı dayanıklıdır.
 Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
 Büzülmez.
Kullanım Yerleri
Perde ve kolon başlıklarının imalatında,
Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
Enerji santrallerinde türbinlerin kullanılır.
Jeneratör, kompresör ve pompaların,
Her türlü endüstriyel makinenin,
Çelik kolonların temele sabitlenmesinde
Betonarme ve çelik sargı (mantolama) uygulamalarında kontrollü olarak bırakılan boşlukların doldurulmasında kullanılır.

Avantajları
Yalnız su ile karıştırılır, kalıp içerisine dökülerek kolay uygulanır.
Yüksek basınç dayanımına sahiptir.
Yüksek akıcı özellik gösterir.
Su kusmaz.
Plastik ve erken sertleşme safhalarında genleşir.