Loading...
MasterProtect H 303, monomerik  alkilalkoksilan esaslı, tek bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli, şeffaf, kullanıma hazır su itici malzemedir.
Kullanım Yerleri
Köprü platformları, iskele kolonları ve kirişleri
Katlı otoparklar, bina cepheleri ve balkonlar
Bacalar, soğutma kuleleri
Beton tretuvarlar ve yaya yolları
Hava şartlarından korunmamış beton yüzeyler (örnek bina cepheleri)
Prekast beton yapı elemanları
Deniz yapıları ve dalgakıranlar
Uçak iniş kalkış pistleri ve taksi yolları
Küfeki taşı vb. emici doğal taş yüzeylerde (yığma yapıların dış cephelerinde)
Tuğla ve kiremit yüzeylerde (yığma yapıların dış cephelerinde)
Mineral sıva üzerinde

Avantajları
Çiçeklenmeyi, yosun büyümesini ve kir yapılanmasını azaltarak estetik görünümü iyileştirir.
Yüzeyin görünümü değişmeden kalır.
Betona nüfuz eder.
Su ve klorür iyonlarının beton içine nüfuz etmesini önler ve betonu donma-çözülme etkilerinden korur.
Sprey uygulaması sırasında ürün buharlaşmaz, bu sebepten daha fazla aktif silan, fireyi minimize ve örtmeyi maksimize ederek istenilen hedefe ulaşabilir.
Kullanıma hazırdır, seyreltme ihtiyacı yoktur.
Tek kat uygulanabilir.
Nemli yüzeylere uygulanabilir.
Uygulama ekipmanı, sabunlu suyla kolayca temizlenebilir.
Bugün yaygın olarak kullanılan organik çözücü bazlı su iticileri ile karşılaştırıldığında, atmosfere yayılan uçucu organik emisyonu azaltır.
Organik çözücülerde bulunan sağlığa zararlı maddeleri minimuma indirerek uygulayıcı için daha güvenli bir çalışma ortamı temin eder.
Nefes alabilir, su buharı geçirimlidir