Loading...
MasterSeal 501, çimento esaslı, kapiler etkili, eski ve yeni yapılarda yüzey sularına karşı beton üzerine negatif ve pozitif yönden uygulanan, kristalize su yalıtım malzemesi.
Kullanım Yerleri
Temel ve perde su yalıtımında,
İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
Tünellerde,
Asansör çukurlarında,
İstinat duvarlarında, barajlarda ve limanlarda kullanılır.

Avantajları
Kolay hazırlanır ve uygulanır.
Fırça ile uygulanır.
MasterSeal 501, oluşturduğu kalıcı (çözünmez) kristaller ile kapiler boşlukları doldurur ve su geçirimsizliği sağlar.
Betonu ve donatıyı suyun korozif etkilerinden korur.
Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklıdır
Su buharı geçirimlidir.
Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
Oluşturduğu kristaller çözünmez, yüzeyden ayrılmaz ve eskimez.