Loading...
Suya ve rutubete karşı kullanılan, Kauçuk katkılı ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen kullanıma hazır bir bitüm solüsyonudur.
Kullanım Alanları
Temellerde, temel kazıklarında, istinat ve perde duvarlarında, zemin nemi ve sızıntı sularına karşı,
Betonarme teras çatılarda, balkonlarda ve gizli derelerde yağış sularına karşı,
Galeri, drenaj ve atıksu kanal ve kollektörlerinin yalıtımında,
Açık kullanma suyu depoları ve havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kullanılır.
Metal yüzeylerin (döküm,sac, vs.) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya püskürtme yoluyla uygulanabilir.
Metal yüzeylerde bitümlü membran uygulamalarında astar olarak kullanılır.