Loading...
Elastrometik bitüm-kauçuk esaslı, yatay ve düşey derzlerde ısıtılarak kullanılan süper elastik derz dolgu macunudur.
Kullanım Alanları
Dilatasyonlar, Derzler
Geniş yüzeyli beton kaplamaların ek yerleri,
Barajlar, Kanal ve Kanaletler,
Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde. Su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.
Cam yol butonlarının asfalta montajı için kullanılır.

Avantajlar
Çok elastiktir. -20°C ila +80°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur.
Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
İçme suyuna karışmaz.