Loading...
Suya ve rutubete karşı kullanılan, modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır likit membrandır. Bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı ve süper elastik bir tabaka oluşturur.
Avantajları
Herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir.
Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
Çok elastiktir. (%1000)
Kullanıma hazırdır.
Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
Çok çabuk kurur.
Basınçlı suya dayanması isteniyorsa, geotekstil keçe, file, vs. taşıyıcı ile kullanılabilir.