Loading...
Eritme kaynağı ile birleştirilir ve yüzeylere kolayca yapışır. Kaynak sistemi yalıtımın sürekliliğini sağlar.
Modifiye bitüm sayesinde yalıtım çok düşük sıcaklıklarda dahi esnekliğini korur ve çatlamaz.